Date
Event
22.01.2022
Tournoi Ranking 1000 Morges
23.01.2022
Tournoi Ranking 1000 Morges
12.02.2022
Tournoi Ranking 500 Oensingen
13.02.2022
Tournoi Ranking 500 Oensingen
26.03.2022
Championnats vaudois, Renens
27.03.2022
Championnats vaudois, Renens
02.04.2022
Tournoi Ranking 1000, Saint-Gallen
03.04.2022
Tournoi Ranking 1000, Saint-Gallen
09.04.2022
Tournoi par equipe ecoliers
23.04.2022
1er tour LNA DAMES
21.05.2022
Tournoi Ranking 500, Sierre
22.05.2022
Tournoi Ranking 500, Sierre
11.06.2022
Tournoi Ranking 500, Spiez
12.06.2022
Tournoi Ranking 500, Spiez
18.06.2022
Open Ne-Waza
25.06.2022
Tournoi par equipe ecoliers
02.07.2022
2eme tour LNA DAMES
10.09.2022
Tournoi Ranking 1000, Weinfelden
11.09.2022
Tournoi Ranking 1000, Weinfelden
24.09.2022
Tournoi Ranking 1000, Morat
25.09.2022
Tournoi Ranking 1000, Morat
01.10.2022
2eme tour LNA DAMES
29.10.2022
FINAL FOUR equipes
17.12.2022
??Tournoi et stage de Noel??

Liste generee le 20.05.2022 22:19:11